Địa chỉ: 1085/12  TRẦN HƯNG ĐẠO, TP. QUI NHƠN. BÌNH ĐỊNH Email: photocoppyhoangminhphat@gmail.com

 

Driver

Download driver

Loại máy Link download  RICOH  https://www.ricoh-ap.com/download  TOSHIBA   http://business.toshiba.com/usa/support/index.jsp#msds 

Bản mã lỗi máy photocoppy RICOH 2075

Giao Trinh Sua Chua Ricoh 1060, 2075_2